SYARAT-SYARAT PINJAMAN

SYARAT-SYARAT PINJAMAN UBAHSUAI RUMAH UNTUK KAKITANGAN KERAJAAN 

Syarat-Syarat Asas
•Kakitangan Kerajaan berjawatan tetap
•Warganegara Malaysia
•Borang permohonan dikemukakan 1tahun sebelum bersara/tamat
 perkhidmatan
•Berkhidmat sekurang-kurang 1 tahun
•Telah disahkan dalam jawatan
•Bukan seorang bangkrap @ siberhutang hukuman @ pemakan gaji
 tidak berkemampuan @ sedang dalam tindakan tatatertib
•Pembelian harta di Sabah dan Sarawak mesti melalui BPP cawangan di
 Sabah dan di Sarawak
•Perjanjian jualbeli atau perjanjian pembinaan rumah perlu penyaksian peguam
•Peminjam diwajibkan mengambil Insurans/Takaful Gadai Janji dan
 Insurans/Takaful pemilik rumah kediaman yang disediakan oleh Pihak
 Berkuasa memberi pinjaman
•Pinjaman bersama suami dan isteri, Pinjaman ambil alih antara suami
 dan isteri dan Pinjaman dua nama di dalam perjanjian jual beli
 mestilah disertakan dengan salinan Sijil Nikah atau Pendaftaran
 Perkahwinan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan


No.73,TKT.1,JALAN S2 D34,
CITY CENTRE,SEREMBAN 2,
70300 SEREMBAN,N.S.D.K
MOBILE NO: 016-213 6444
                   016-723 5202
                   016-776 9493
OFFICE NO: 06-601 6988
                   06-601 6989
FAX NO:06-601 6987
EMAIL:robincemerlang@gmail.com
blogger:robincemerlang.blogspot.com

1 comment: